tel. 791 021 529
e-mail: biuro@geocompany.slupsk.pl

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne

mapy do celów projektowych

mapy do celów planistycznych

inwentaryzacje powykonawcze

wytyczanie obiektów

podziały oraz wznowienia nieruchomości

Geo Company Patryk Szuran
ul. Kusocińskiego 24
76-200 Słupsk

tel. 791 021 529
biuro@geocompany.slupsk.pl
patrykszuran@op.pl

Usługi

  geodeta słupsk
 • mapy do celów projektowych;
 • inwentaryzacje powykonawcze;
 • pomiary realizacyjne - tyczenia;
 • wyznaczenia i wznowienia punktów granicznych;
 • podziały nieruchomości;
 • wykazy synchronizacyjne
 • pomiary objętości mas ziemnych;
 • pomiary hałd;
 • niwelacja precyzyjna;
 • pomiary odkształceń i przemieszczeń;
 • skanowanie materiałów analogowych;
 • kalibrowanie obrazów rastrowych;
 • wektoryzacja map;
 • kartowanie danych pomiarowych;
 • transformacja współrzędnych i map;
 • numeryczne modele terenu.
© Geo Company Patryk Szuran
wykonanie: Graffik Studio